ДУК “Талачынская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма”

Бібліятэка-філіял аграгарадка Варанцэвічы

“Крочым родным краем, старонкі гісторыі збіраем”

Бібліятэчны праект

2020-2021 гады 

  

 

Актуальнасць праекта:

Галоўная мэта  выхавання  грамадзяніна любой краіны –  фарміраванне грамадзяніна-патрыёта. Без гэтага немагчыма існаванне самой дзяржавы. Асаблівае значэнне ў справе выхавання грамадзянскіх якасцей  належыць краязнаўству. Чаму? Звесткі пра родны край блізкія і зразумелыя, таму працэс засваення гісторыі края становіцца больш лёгкім і зразумелым. Краязнаўчы падыход дазваляе накіраваць чытачоў ад блізкіх, даступных непасрэднаму назіранню фактаў і з'яў, да глыбокіх вывадаў і абагульненняў гістарычнай навукі, гэта значыць, арганізаваць працэс пазнання найбольш натуральным і даступным шляхам.

Варанцэвіцкі край і, наогул, Талачыншчына мае  адметную прыроду, самабытную культуру, багатае мінулае, якое неабходна вывучаць і зберагаць для будучых пакаленняў шляхам развіцця краязнаўчай дзейнасці.

Мэта праекта

 - Дапамога карыстальнікам бібліятэкі ў асэнсаванні спадчыны мінулага: пашырэнне дзейнасці бібліятэкі ў напрамку адраджэння каляндарна-абрадавых свят, у асваенні традыцый, звычаяў, абрадаў, музычнай і вуснай народнай творчасці, выхаванне цікавасці да беларускай культуры і мовы, развіцце творчых здольнасцей; садзейнічанне вывучэнню гісторыі роднага краю, фарміраванню патрыятычных пачуццяў і свядомасці ў чытачоў на  краязнаўчым матэрыяле.

 

 Задачы праекта:

 - пошук, сістэматызацыя і захаванне духоўнай, культурнай спадчыны, далучэнне насельніцтва да яе ўспрымання;

 - адраджэнне самабытнай нацыянальнай культуры, укараненне ў быт нацыянальных свят і абрадаў, папулярызацыя літаратуры аб родным краі;

  - пашырэнне ведаў  жыхароў зоны абслугоўвання і чытачоў бібліятэкі аб гісторыі роднага краю, далучэнне іх да пошукавай дзейнасці;

  - ажыццяўленне акцый па збору і назапашванню краязнаўчых матэрыялаў.

 

 

 

Структура праекта:

- Гісторыя края, фальклор

Збіраць і запісваць легенды нашага краю аб паходжанні назваў вёсак, урочышчаў, вуліц, збіраць матэрыялы аб народных промыслах і мясцовых майстрах і г.д.   

        Сабраць назапашаныя матэрыялы ў тэматычныя альбомы і папкі.     

 

- Вывучэнне жыцця славутых землякоў

  Адзін з напрамкаў краязнаўства - вывучэнне канкрэтных чалавечых лёсаў, у першую чаргу "блізкіх" людзей - сваякоў, землякоў, вывучэнне паўсядзённасці, жывога жыцця з яго звычайнымі падрабязнасцямі. Знаёмячыся з жыццём землякоў,  можна знаходзіць у іх падставы для гонару за сваю зямлю і яе людзей, на чым і грунтуецца любоў да Айчыны, жаданне служыць ёй, працаваць на карысць гэтых людзей.

 

Мэтавая аўдыторыя:

Падлеткі, моладзь, жыхары вёсак Варанцэвічы, Любанічы, Лагаўшчына, Башарова.

Тэрмін рэалізацыі праекта:

2020 - 2021 гады

Партнёры праекта:

- ДУК “Варанцэвіцкі сельскі Дом культуры Талачынскага раёна”;

- Воўкавіцкі сельскі Савет;

- цэнтральная раённая бібліятэка.

Чаканыя вынікі:

У выніку праекта будуць створаны:

- дасканалая частка краязнаўчай картатэкі;

- папоўнены фонды бібліятэкі згодна тэмы праекта;

- падрыхтаваны цыклы публікацый  у  перыядычным друку па выніках работы.

        План падрыхтоўкі

Змест работы

Тэрмін выканання

Адказныя

Мэтанакіравана камплектаваць фонд краязнаўчай  літаратурай

2021

Аддзел камплектавання і апрацоўкі літаратуры ЦБС

Збор, апрацоўка і папулярызацыя інфармацыі аб краі на старонках друку

2021

Бібліятэка а/г Варанцэвічы, аддзел маркетынга

Складанне інфармацыйных, рэкамендацыйных бібліятэчных спісаў новай літаратуры беларускіх аўтараў

2021

Бібліятэка а/г Варанцэвічы,

аддзел маркетынга

          План рэалізацыі праекта  на 2021 год

 

Змест работы

Тэрмін

Адказныя

Пошукова-даследчая работа

Вядзенне пошукава-даследчай работы па выяўленні і зборы дакументаў, якія дапамогуць захаваць памяць аб подзвігу ўдзельнікаў вайны, выкарыстоўваючы розныя крыніцы: перапіску са сваякамі, гутаркі з ветэранамі і ўдзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны, вывучэнне краязнаўчай літаратуры, архіўных матэрыялаў

на працягу года

 

Лазоўская Н.В.

 

Альбомы

“Гісторыя роднай вёскі” (Варанцэвічы)

студзень

Лазоўская Н.В.

“А ў нашых хатах майстры жывуць”

кастрычнік

Лазоўская Н.В.

Тэматычныя папкі

“Дзяўчына з тэхнічным наклонам”;

“Соль зямлі нашай”;

“Археалагічныя помнікі Талачыншчыны”;

“Подзвігам слаўны твае землякі” (успаміны былога дырэктара Варанцэвіцкай сярэдняй школы Прускага М. Я. былых партызан і камандзіра брыгады “Чэкіст”);

“Помнікі зямлі Талачынскай”;

“Іх след не згасне на зямлі” (збор матэрыялаў ўспамінаў генерала арміі Я.Р. Крэйзера)

2021 г.

Лазоўская Н.В.

Труханёнак І.А.

Кніжныя выставы і экспазіцыі

 “Беларуская хата” (у музейным пакоі);

“З народнай майстэрні” (вырабы народных майстроў мясцовасці)

чэрвень

Лазоўская Н.В.

Выстава-інсталяцыя “Памяць пылаючых год”

май

Лазоўская Н.В.

Тэматычная выстава “Вёска. Час. Людзі”

лістапад

Лазоўская Н.В.

сумесна з Воўкавіцкім с/с

Масавыя мерапрыемствы

Урок мужнасці “Зберажом у сэрцах сваіх памяць светлую аб іх”

май

Лазоўская Н.В.

сумесна з СДК

Квэст-гульня “Мілая сэрдцу правінцыя”

ліпень

Лазоўская Н.В.

сумесна з СДК

Экскурсія ў музейны пакой “Беларуская хатка”

жнівень

Лазоўская Н.В.

сумесна з СДК

Літаратурны час “Малюнкі жыцця” (да 120-годдзя М. Зарэцкага)

лістапад 

Лазоўская Н.В.

сумесна з СДК

Відэапрэзентація “Зямля бацькоў нашых” (520-годдзя вёскі Варанцэвічы)

 лістапад

Лазоўская Н.В.

сумесна з СДК

Выдавецкая дзейнасць

Буклет “Талачыншчына партызанская”

ліпень

Лазоўская Н.В.

Труханёнак І.А.

Інфармацыйны буклет “Помнікі распавядаюць…”

ліпень

Труханёнак І.А.

 

 

 

 

Бібліятэкар

бібліятэкі-філіяла а/г Варанцэвічы   Н.В. Лазоўская